กองวิจัยและนวัตกรรม กปน. เริ่มใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS)

    ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System; DRMS) อ่านต่อ...

What People Say’s

  • ขอประปาจงเป็นผลสำเร็จสมความพระราชประสงค์ของสมเด็จพระชนกนาถของเรา และความประสงค์ของเราแลความประสงค์ของท่านทั้งหลาย บรรดาที่ได้ช่วยทำการอันนี้สำเร็จ ขอน้ำใสอันจะหลั่งจากประปานี้ จงเป็นเครื่องประหารสรรพโรคร้ายที่จะเบียดเบียนให้ร้ายแก่ประชาชนผู้เป็นพสกนิกรของเรา

    พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว14 พฤศจิกายน พ.ศ.2457
  • การประปานครหลวงมั่นใจ พร้อมให้บริการน้ำประปาไม่ขาดแคลน

    นาย ปริญญา ยมะสมิตผู้ว่าการการประปานครหลวง