6ธ.ค. 59

ไผท ผดุงถิ่น โค้ช การนำเสนอแบบ pitch งานประกวดนวัตกรรม